Kontakt

Har ni frågor eller feedback på något som vi pratar om i podden?

Maila då dessa gärna till oss på: Tvapop@gmail.com

För enskilda frågor till någon av oss kan ni kontakta oss på:

Robin@2papporomprylar.se

Thomas@2papporomprylar.se

Instagram: tvapapporomprylar

Facebook: Två pappor om Prylar